Tarieven

De kosten van rechtsbijstand worden tijdens het eerste gesprek met U besproken. Als U in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, vraag ik voor u een zogenoemde toevoeging aan. Zonder toevoeging moet u rekenen op een uurtarief van € 175,00 + 6 % kantoorkosten + BTW.
Naast de directe advocaatkosten kunt u geconfronteerd worden met kosten van derden, zoals het griffierecht dat u aan de rechtbank verschuldigd bent, deurwaarderskosten of kosten van uittreksels. Dergelijke kosten komen altijd voor uw rekening, ook wanneer u over een toevoeging beschikt.

Hoewel het werken op basis van ‘no cure, no pay’ niet is toegestaan, is het wel mogelijk om, als de situatie dat vereist, in onderling overleg afwijkende tariefafspraken te maken.

Of  U in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, welke voorwaarden gelden en hoe hoog de eventuele eigen bijdrage is, kunt u nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.